LCS-cable-cranes-key-visual

حل نیازهای حمل و نقل در سرزمینهای شیب دار و دور از دسترس

محلهای احداث تقریباً دور از دسترس، پروژه های قوه محرکه نیروی برق در وسط کوهستان، احداث خط لوله در سرازیریهای شیب دار، مکانهایی هستند که ال سی اس بر آنها تسلط دارد و بترتیب راهکارهای ایمن، کارامد و سازگار با محیط زیستی را ارائه می دهد.

از پروژه های ما دیدن کنید

جابجایی آسان مواد در هر موقعیتی

جرثقیلهای کابلی و سیم نقاله های متریال ما برای چالشها و پروژه هایی با تنوع بالا اعم از صنعت خط لوله، پروژه های نیروی محرکه مولد برق، یا ابزار حمل و نقل برای صنعت ساخت و ساز مناسب هستند.

سیم نقاله های متریال ما

حمل و نقل بارهای سنگین در فواصل طولانی از طریق زمین

بیشترین قابلیت جرثقیلهای کابلی ال سی اس با عملکردهای بزرگ، فراهم کردن ساخت و ساز در موقعیتهای بسیار است. مزیتهای فراوانی، شایستگیهای روشن ال سی اس را برای پشتیبانی از پروژه های پیچیده نشان می دهد.

درباره ما بیشتر بدانید

ایمنی برای پرسنل و ماشین آلات در همه موارد

بهبود ایمنی برای اپراتورها و ماشین آلات حین حمل و نقل و اجرا با بکارگیری روش حمل و نقل ورد تأیید، یکی از بزرگترین سهم های جرثقیلهای کابلی ال سی اس می باشد.

کیفیت و امنیت ما

چرا جرثقیلهای کابلی؟

به مزایای بیشمار سیستمهای جرثقیلهای کابلی پی ببرید!

مستند سیم نقاله متریال 20T را تماشا کنید.

ال سی اس سیم نقاله متریال بار سنگینی را برای سایت احداث با اندازه بزرگ نیروگاه نیروی محرکه مولد برق در آلپ اتریش طراحی کرده است. تأسیسات مرحله ساخت و ساز در ططول تمام سال را فراهم می آورد. در ویدئوی زیر جزئیات جالبی را درمورد این سیم نقاله متریال ویژه خواهید دانست.

.

تجربه طولانی در ساخت و ایجاد پروژه های حمل و نقل

جرثقیلهای کابلی ال سی اس پروژه های چالش برانگیز بسیاری را در سرتاسر دنیا انجام داده است که چالشها، شرایط جغرافیایی و هواسنجی جدیدی را هدفگیری می کنند و همیشه توانسته است تا نهایت رضایت مشتری آنها را برآورده نماید.

سیستمهای جرثقیل کابلی ما برای ساخت و سازهای متنوع زیادی بکار رفته اند.

منتخبی از پروژه های موفق ما را ببینید